Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Európa - honlapok képes leírás - Európa.tlap.hu
részletek »

Európa - honlapok - Európa.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: europa.tlap.hu » Európa - honlapok
Keresés
Találatok száma - 9 db
Emberi Jogok Európai Bírósága

Emberi Jogok Európai Bírósága

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az 1950-es Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, vagy röviden az Emberi Jogok Európai Egyezménye betartásának felügyeletére létrehozott bíróság. Az Európa Tanács által elfogadott egyik legfontosabb egyezménynek a Tanács mind a 47 tagja részese. Az aláíró felekkel szembeni emberi jogi sérelmekkel kapcsolatos kereseteket a többi aláíró állam és magánszemélyek nyújthatják be. Forrás: Wikipédia

Európa Ház

Európa Ház

Az Európa Ház 1990 márciusában alakult meg Budapesten. Civil kezdeményezésként céljának tekinti, hogy elősegítse egy korszerű, a kölcsönös egymásrautaltságon alapuló európai szellem, egy új Európa-tudat kibontakozását, térnyerését és formálását. Ennek jegyében programjaival igyekszik előmozdítani Magyarország európai integrációs törekvéseit, ápolni a jószomszédi kapcsolatokat és a kölcsönös előnyök alapján együttműködni a hasonló célokat valló hazai és nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel.

Európa Naptár

Európa Naptár

Európa Naptár és Tanári Segédanyag. Számos információ: az Európai Unióról, a munkavállalási lehetőségekről, az egészségügyről és biztonságról, a környezetvédelemről. Mi az Európa Naptár? Egy diáknaptár, amelyben az iskolások minden oldal aljára felírhatják házi feladataikat, tevékenységeiket valamint ezekhez kapcsolódó inspiráló idézeteket, vicces tényeket, vagy gondolatébresztő kérdéseket.

Európa magazin hírek
Európa történelme - Ókor
Európa történelme - Ókor I.e. 4000 és 3000: Megalitok kora. Európában sokféle megalitnak nevezett sírköveket emelnek. I.e. 2000 körül: Európa két arca, míg a mediterrán vidékeken élők technikája egyre fejlettebb, Európát még mindig kőkorszaki életet élő nomádok lakják, akik Ázsia egyes részeibe is elvándorolnak. I.e. 1400 és 1200 A görög és mediterrán hajósnépek letelepedésre...
Európa történelme - Középkor
Európa történelme - Középkor A középkor a Római Birodalom (I.u.476-os) bukásával veszi kezdetét, és egészen...
Régiók, államok
Régiók, államok Európa hat földrajzi régiója és államaik Nyugat-Európa - Franciaország....
Európai Fogyasztói Központ

Európai Fogyasztói Központ

Az Európai Unió egy különböző jogi hagyományú országokból álló, azonban mára már belső határok nélküli egységes - többek között gazdasági - térség, amely azt jelenti, hogy egy adott tagállamban letelepedett vállalkozás - az uniós jogharmonizáció eredményeképpen lényegében saját országához hasonló jogi keretek között - bármely másik tagországban végezhet kereskedelmi és gazdasági tevékenységet. Emellett a belső határok megszűnésének és az utazási korlátozások eltörlésének köszönhetően az európai fogyasztók (így a magyar fogyasztók is) lényegében szintén szabadon utazhatnak, mozoghatnak és vásárolhatnak az Unión belül (személyek és áruk, szolgáltatások szabad áramlásának elve).

Európai Parlament

Európai Parlament

Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete. Az Európai Parlament 736 tagjának feladata, hogy Önt, az uniós polgárt képviselje. Az Európai Unió 27 tagállamának választói ötévente választják meg őket 500 millió polgár képviseletére.

Európai Unió

Európai Unió

Az Európai Unió azzal a céllal jön létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok közötti ismétlődő, véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború volt. A közösség hat alapító tagállama: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország.

Europe Direct

Europe Direct

A Europe Direct az Európai Bizottság által létrehozott és támogatott információs szolgáltatás, melynek küldetése, hogy az állampolgárokat lakóhelyükhöz közel és saját anyanyelvükön tájékoztassa európai uniós kérdésekben.

Intercontact Kft

Intercontact Kft

Nemzetközi gazdasági hírek, munka és üzleti lehetőségek. Intercontact 24 éve, két évtizeddel ezelőtt alakult és van jelen a nemzetközi gazdasági életben. Számos külképviselettel, nagykövetséggel és kereskedelmi kirendeltséggel állunk kapcsolatban. Célunk minél több gazdasági, üzleti információt eljuttatni, üzleteket létrehozni a magyar gazdaság szereplői számára, különös tekintettel az export-import ügyletek, bérmunka, szabad gyártói kapacitás lekötés, képviseletek létrehozása, vegyesvállalat alapítás profiljában.

Magyarországi Európa Társaság

Magyarországi Európa Társaság

A Magyarországi Európa Társaság civil, a politikai pártoktól független szervezetként kíván bekapcsolódni a közéletben és a szakmai körökben folyó, a liberális demokrácia jövőjét érintő nemzetközi vitákba. Érdeklődésének és tevékenységének középpontjában - bár nem kizárólagosan - az Európai Unió, illetve Magyarország uniós tagsága áll.

Tuti menü